Snapon-Torque-U.S. Reading Torque Driver

Click to zoom

U.S. Reading Torque Driver

Standard 2% Accuracy

• Torqometer® Torque Drivers - 1/4" Driver

Standard Basic Models Stock No. Standard Follow up Models Stock No. Length, Inches Stubby Basic Models Stock No. Stubby Follow up Models Stock No. Length, Inches Range Increments
TQS004A TQS004FUA  7-3/4 - -   8 in-oz 1/4 in-oz
TQS008A TQS008FUA  7-3/4 - TQSS008FUA  5-1/4 16 in-oz 1/2 in-oz
TQS012A TQS012FUA  7-3/4 TQSS012A TQSS012FUA  5-1/4 24 in-oz/1.5 in-lb 1/2 in-oz/1/32 in-lb
TQS025A TQS025FUA  7-3/4 TQSS025A TQSS025FUA  5-1/4 48 in-oz/3 in-lb 1 in-oz/1/16 in-lb
TQS050A TQS050FUA  7-3/4 TQSS050A TQSS050FUA  5-1/4 96 in-oz/6 in-lb 2 in-oz/1/8 in-lb
TQS1A TQS1FUA  7-3/4 TQSS1A TQSS1FUA  5-1/4 192 in-oz/12 in-lb 4 in-oz/1/4 in-lb
TQS2A TQS2FUA  7-3/4 TQSS2A TQSS2FUA  5-1/4 384 in-oz/24 in-lb 8 in-oz/1/2 in-lb
TQS2.5A TQS2.5FUA  7-3/4 TQSS2.5A TQSS2.5FUA TQSS25FUA  5-1/4 480 in-oz/30 in-lb 12 in-oz/1 in-lb
TQS4A* TQS4FUA*  8-11/16 TQSS4A* TQSS4FUA*  5-1/4 50 in-lb 1 in-lb
TQS6A* TQS6FUA*  8-11/16 TQSS6A* TQSS6FUA*  5-1/4 75 in-lb 1 in-lb